Sale własne.
Ilość miejsc w sali: 35

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: 

1. stanowiska egzaminacyjne komputerowe
2. tablice
3. plansze
4. filmy video
5. testy komputerowe
6. podręczniki
7. makietyPosiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie .